Ensto Phase Balancer

Ensto Phase Balancer jest urządzeniem do zmniejszania asymetrii obciążenia w trójfazowej sieci nn. Urządzenie posiada wbudowany transformator trójfazowy umożliwiający przesunięcie fazowe prądów płynących przez transformator i redukcję asymetrii prądów po stronie zasilania. Urządzenie przyłączane jest do sieci nn równolegle w wybranym miejscu sieci. Dedykowane jest do sieci nn o dużej impedancji pętli zwarciowej, gdzie występują problemy z działaniem zabezpieczeń zwarciowych, wysokim poziome

Ensto Phase Balancer

Produkty